Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelBergambacht

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Projecten

De opbrengst van onze winkel gaat naar:

1. Het water- en sanitatieproject in Kenia

Water is de bron voor alle leven, toegang tot water en sanitatie is een mensenrecht. Miljoenen mensen hebben geen toegang tot voldoende en veilig water. Met name vrouwen en kinderen hebben hieronder te leiden.

In Shokut Naretoi, Kenia, wil Dorcas door middel van het water- en sanitatieproject de leef- en gezondheidsomstandigheden van 400 huishoudens verbeteren. Dit gebeurt door de aanleg van waterleidingen en sanitair. Daarnaast wordt de bevolking getraind in watermanagement, zodat de verbetering van structurele aard zal zijn.

Uiteindelijk doel is dat 20.000 mensen via dit project toegang krijgen tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

2. Adopt a granny / Adopteer een opa of oma

Ouderen in ontwikkelingslanden hebben het zwaar. Dit komt onder andere omdat de pensioenen door economische ontwikkelingen bijna niets meer waard zijn of omdat er niemand is die voor de ouderen zorgt.

Lokale partners in Oost-Europa en Afrika selecteren de ouderen die voor hulp in aanmerking komen. Het gaat om mensen van 55 jaar of ouder die niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Via het Dorcas-project ontvangen ze materiële hulp en medische zorg. Ook wordt het sociale isolement doorbroken door hen regelmatig te bezoeken en bijeenkomsten te organiseren.

Dorcas Winkel Bergambacht steunt via dit project 10 ouderen in Oost-Europa of Afrika

Voor meer informatie klik hier.

 3. Adopt a child / Adopteer een kind

Wereldwijd leiden miljoenen kinderen een uitzichtloos bestaan. Veel van hen zijn slachtoffer van armoede, ziekte of oorlogsgeweld. In veel ontwikkelingslanden sterven ouders op jonge leeftijd aan ziekten als aids, door gebrek aan juiste voeding of door het ontbreken van goede gezondheidszorg. Kinderen zonder ouders zijn kwetsbaar. Vaak belanden ze op straat of in een gezin vaar onvoldoende middelen zijn voor een goede opvoeding. Dorcas helpt deze kinderen met voedsel, kleding, medische zorg en maakt het mogelijk dat ze naar school gaan, zodat ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Hierdoor kan de vicieuze cirkel van de armoede doorbroken worden.

Dorcas Winkel Bergambacht steunt via dit project 7 kinderen in Oost-Europa en Afrika.

Voor meer informatie klik hier.

Bijbehorende Foto's

project-1
project-2
project-3
project-4
project-5
6
Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer