Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelBergambacht

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Projecten

De opbrengst van onze winkel gaat naar:

1. project Zuid Soedan

Zuid-Soedan is een jong land. Het land is onafhankelijk sinds 9 juli 2011 en is een van de armste landen van de wereld. Zuid-Soedan heeft een moeilijke tijd achter de rug en er is weinig infrastructuur. Er is veel geweld en onrust in het land bij de grens en tussen verschillende stammen. Grote gebieden van het land zijn onbegaanbaar in het regenseizoen. Veel mensen kunnen niet lezen of schrijven en er gaan maar weinig kinderen naar school, simpelweg omdat er weinig scholen en docenten zijn.

Waarom we in Zuid-Soedan werken
Sinds de onafhankelijkheid is de politieke onrust toegenomen en de economische situatie verslechterd. Zevenenveertig procent van de bevolking van Zuid-Soedan leeft onder de armoedegrens. De bevolking groeit snel door de vele terugkerende vluchtelingen. Ongeveer de helft van de bevolking lijdt honger en heeft geen toegang tot schoon drinkwater; 80 procent heeft geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Er zijn weinig gezondheidscentra en er is een tekort aan medisch personeel. Één op de tien kinderen overlijdt voor haar of zijn vijfde verjaardag. Veel mensen lijden aan malaria, en veel vrouwen sterven in het kraambed. Het is een land met enorm veel nood.

Met wie werken we in Zuid-Soedan?
Zuid-Soedan is een uitdagend land om in te werken. Door de instabiele politieke situatie en regelmatig terugkerende droogte doen we veel noodhulp en wederopbouw in ZuidSoedan. Ons werk is gericht op het voorkomen van schade wanneer er droogte of overstroming komt. Uiteraard doen we ook ons best om te voorzien in de nood als er water of eten nodig is. Voor lange termijn stabiliteit is het belangrijk dat mensen inkomen hebben en op deze manier een gezond bestaan op kunnen bouwen. Onderwijs en inkomen zijn hierin cruciaal. Doormiddel van onze vakscholen en trainingscentra leiden we (voornamelijk) jongeren op. Zo geven we ruim zesduizend deelnemers aanzienlijk betere kansen op de arbeidsmarkt. Veel mensen in de trainingscentra zijn ontheemd, worden gediscrimineerd, of hebben te maken met een handicap. Het zijn vaak jonge moeders, teruggekeerde vluchtelingen of jongeren uit plattelandsgebieden. In onze geïntegreerde projecten komen allerlei aspecten aan bod. Ook vraagstukken op het gebied van gezondheid, ouderen, kinderen, vrede, omgaan met minderheden komen uitgebreid aan de orde.

2. Adopt a granny / Adopteer een opa of oma

Ouderen in ontwikkelingslanden hebben het zwaar. Dit komt onder andere omdat de pensioenen door economische ontwikkelingen bijna niets meer waard zijn of omdat er niemand is die voor de ouderen zorgt.

Lokale partners in Oost-Europa en Afrika selecteren de ouderen die voor hulp in aanmerking komen. Het gaat om mensen van 55 jaar of ouder die niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Via het Dorcas-project ontvangen ze materiële hulp en medische zorg. Ook wordt het sociale isolement doorbroken door hen regelmatig te bezoeken en bijeenkomsten te organiseren.

Dorcas Winkel Bergambacht steunt via dit project 10 ouderen in Oost-Europa of Afrika

Voor meer informatie klik hier.

 3. Adopt a child / Adopteer een kind

Wereldwijd leiden miljoenen kinderen een uitzichtloos bestaan. Veel van hen zijn slachtoffer van armoede, ziekte of oorlogsgeweld. In veel ontwikkelingslanden sterven ouders op jonge leeftijd aan ziekten als aids, door gebrek aan juiste voeding of door het ontbreken van goede gezondheidszorg. Kinderen zonder ouders zijn kwetsbaar. Vaak belanden ze op straat of in een gezin vaar onvoldoende middelen zijn voor een goede opvoeding. Dorcas helpt deze kinderen met voedsel, kleding, medische zorg en maakt het mogelijk dat ze naar school gaan, zodat ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Hierdoor kan de vicieuze cirkel van de armoede doorbroken worden.

Dorcas Winkel Bergambacht steunt via dit project 7 kinderen in Oost-Europa en Afrika.

Voor meer informatie klik hier.

Bijbehorende Foto's

1a
1b
1c
2a
2b
3a
3b
Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer