Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelBergambacht

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Voedselactie voor Syrische vluchtelingen

Deel opbrengst negentiende Dorcas Voedselactie voor Syrische vluchtelingen

Bergambacht – Van 2 tot en met 9 november wordt voor de negentiende keer de Dorcas Voedselactie gehouden. In honderden supermarkten, kerken, scholen en bedrijven in Nederland zamelen duizenden vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Ook komt dit jaar een belangrijk deel van de opbrengst ten goede aan mensen die getroffen zijn door het geweld in Syrië.

Vandaag de dag leven ruim één miljard mensen in extreme armoede. Dorcas legt zich hier niet bij neer en komt in actie voor mensen die geen beroep kunnen doen op een sociaal of financieel vangnet. Met de Dorcas Voedselactie 2014 zamelt Dorcas voedsel en geld in. Het voedsel deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen vanwege armoede, leeftijd, ziekte of beperking. Het geld besteedt Dorcas aan de transportkosten van de voedselpakketten en aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien door een opleidingen te volgen, een microkrediet aan te vragen of begeleiding ontvangen op de arbeidsmarkt.

Deel van de opbrengst voor Syrische vluchtelingen

Dit jaar streeft Dorcas ernaar om 50.000 voedselpakketten en 350.000 euro aan giften in te zamelen. De Dorcas Voedselactie maakt het voor Nederlanders mogelijk om op een praktische manier in actie te komen voor Syrische vluchtelingen en de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Dorcas is actief op het gebied van rampenmanagement, sociale zorg en duurzame ontwikkeling en komt in actie voor de allerarmsten, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas ondersteunt 154 projecten in 17 landen in Oost-Europa en Afrika en werkt samen met lokale partnerorganisaties.

Een boodschapje extra! Een collecte extra!

Meer dan zeshonderd supermarkten verlenen hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen er voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Op deze lijstjes staan producten die samen een voedselpakket vormen. Mensen doen een boodschapje extra en geven deze af aan de vrijwilligers voor verwerking in een voedselpakket. Op woensdag 5 november wordt in veel kerken Dankdag voor Gewas en Arbeid gevierd. Een dag om stil te staan bij onze welvaart en om daarvan te mogen delen met de allerarmsten. Honderden kerken houden deze dag een extra collecte voor voedsel en voedselzekerheid.

 

Inzamelingslocaties

In Bergambacht is de plaatselijke Plus van der Vlist de locatie waar van 6 tot en met 8 november de Dorcas Voedselactie gehouden wordt. In Schoonhoven is de Plus supermarkt op vrijdag 8 en zaterdag 9 november de locatie van inzameling. Voorafgaand aan de kerkdiensten in De Hoeksteen (5-11 en 9-11) en in de Bartholomeuskerk  (8-11 en 9-11) kan men zijn bijdrage kwijt.

 

Sortering, transport en distributie

Direct na de voedselactie worden de donaties overgemaakt aan Dorcas en de verzamelde goederen door vrijwilligers verwerkt tot voedselpakketten.De voedselpakketten worden daarna zo spoedig mogelijk getransporteerd en uitgedeeld aan de allerarmsten. Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl.

nieuws archief

Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer